Ammattijärjestäjän periaatteet

Ammattijärjestäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa luottamuksellisesti ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Ammattijärjestäjä auttaa toimittamaan turhat tavarat sekä roskat asianmukaisesti eteenpäin. Mitään ei poisteta ilman asiakkaan lupaa.  

Olen Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäsen, ja minua sitoo ammattijärjestäjien eettinen ohjeistus.