Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Meri Lähde Y-2995138-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Meri Lähde, ammattijarjestaja@merilahde.fi

3. Rekisterin nimi

Tmi Meri Lähteen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Rekisterin käyttötarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat pääsääntöisesti henkilön nimi,  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse,  sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus

Tmi Meri Lähde ei luovuta tietoja ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin on tarpeen laissa asettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Netti- ja Facebook-sivujen kävijätietoja tilastoidaan Webnode-palvelun ja Facebook-pikselin avulla. Ne keräävät kävijätietoja ja sivustokäynnit, mutta eivät yksilöi kävijää. Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelun vastaamaan paremmin kävijän tarpeisiin. 


Päivitetty 3.9.2019